การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ภาพข่าวกิจกรรม

ประกาศสอบ บรรจุ แต่งตั้ง และรับย้าย   

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

1
โรงเรียนในสังกัด​
1000
ครูในสังกัด
1000
นักเรียนในสังกัด​
1
บุคลากรในสำนักงาน​

จดหมายข่าวโรงเรียนในสังกัด

เว็บไซต์กลุ่มงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงาน

 คู่มือปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน