ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา รางวัลคุรุสดุดี และรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ได้ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา รางวัลคุรุสดุดี และรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2564 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู ในสังกัด สพม.นครพนม ได้รับรางวัล จำนวน 7 คน ตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัล มา ณ โอกาสนี้