จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ฉบับที่ 190

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้นายเอกลักษณ์ บุญท้าว รอง ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธานในการประชุมตัดสินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมด้วย นายยอดชาย พ่อหลอน ผอ.โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา นางพรนภัทธ์ เอกนิพนธ์คงเสน ผอ.โรงเรียนรามราชพิทยาคม นางสุพรรณี ถวิลไพร ครูโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม นางรุ่งนภา แสนแก้ว ศึกษานิเทศก์ และนางสุมาลี ไชยสุระ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ผู้ประสานงาน ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมรวมใจ สพป.นครพนม เขต 1