จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ฉบับที่ 192

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม ประธานการประชุมการนิเทศออนไลน์การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)ผ่านระบบ Google Meet พร้อมด้วยนายเอกลักษณ์ บุญท้าว รอง ผอ.สพม.นครพนม นายกิติศักดิ์ โสตาภา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ และ ศึกษานิเทศก์ โรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตสายน้ำโขง ประกอบด้วย (1)โรงเรียน โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา (2)โรงเรียนเชียงยืนวิทยา (3)โรงเรียนท่าจำปาวิทยาคม (4)โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม (5)โรงเรียนพะทายพิทยาคม (6)โรงเรียนรามราชพิทยคาม (7)โรงเรียนอุเทนพัฒนา ณ ห้องประชุมกันเกรา สพม.นครพนม