จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ฉบับที่ 193

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายเอกลักษณ์ บุญท้าว รอง ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธานในการประชุมเสนอแนะโรงเรียนบ้านกุรุคุ เรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตตรวจราชการที่ 11 พร้อมด้วย นายยอดชาย พ่อหลอน ผอ.โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา นางรุ่งนภา แสนแก้ว ศึกษานิเทศก์ นางสุมาลี ไชยสุระ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นายโกแมน คัตทะจันทร์ ผอ.โรงเรียนบ้านกุรุคุ และคณะครู ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเปือยงาม สพม.นครพนม