จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ฉบับที่ 194

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายกนก ยนต์ชัย รอง ผอ.สพม.นครพนม ร่วมการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom meeting พร้อมด้วย นางรุ่งนภา แสนแก้ว นางสุวัณลา แวงดา ศึกษานิเทศก์ เรื่องการเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับตัวแทนศูนย์สอบ ณ ห้องประชุมกันเกรา สพม.นครพนม