พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

วันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม ประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม พร้อมด้วย นายเอกลักษณ์ บุญท้าว นายสันติรัฐ ไชยโย รอง ผอ.สพม.นครพนม และบุคลากรในสำนักงานร่วมพิธี ณ ห้องประชุมเปือยงาม สพม.นครพนม พร้อมทั้งถ่ายทอดสดพิธีดังกล่าวผ่าน ยูทูป สพม.นครพนม