วาระนัดหมายงาน นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม ระหว่างวันที่ 20 – 26 กันยายน 2564