พิธีมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ “ร้อยรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม