การตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ

ในวันที่ 29 กันยายน 2564 นายศักดา ชัยภัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม มอบหมายให้นายเริงณรงค์ ดวงดีแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุม การตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในเขตตรวจราชการที่ 11 ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom โดยมีนายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี