วาระนัดหมายงาน นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม ระหว่างวันที่ 4 – 10 ตุลาคม 2564