วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ติดตามการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนที่มีอายุ ๑๒ ปีถึง ๑๘ ปี ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครพนม