วาระนัดหมายงาน นายสันติรัฐ ไชยโย ตำแหน่ง รอง ผอ.สพม.นครพนม (ระหว่างวันที่ 11 – 17 ตุลาคม 2564)