จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ฉบับที่ 271