จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ฉบับที่ 272