จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 12 ตุลาคม 2564 ฉบับที่ 2744