ข่าวประชาสัมพันธ์

การตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ

ในวันที่ 29 กันยายน 2564 นายศักดา ชัยภัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม มอบหมายให้นายเริงณรงค์ ดวงดีแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุม การตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในเขตตรวจราชการที่ 11 ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom โดยมีนายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

วันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม ประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม พร้อมด้วย นายเอกลักษณ์ บุญท้าว นายสันติรัฐ ไชยโย รอง ผอ.สพม.นครพนม และบุคลากรในสำนักงานร่วมพิธี ณ ห้องประชุมเปือยงาม สพม.นครพนม พร้อมทั้งถ่ายทอดสดพิธีดังกล่าวผ่าน ยูทูป สพม.นครพนม