ติดต่อ สอบถาม ติชม แนะนำ

ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม
เลขที่ 42 ถนนปิยะมหาราชาลัย อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ 042-513973 โทรสาร 042-513940
e-mail : spm@secondary22.go.th