รายละเอียดบัญชีจ่ายเงินรายเดือนข้าราชการบำนาญ สพม.นครพนม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


รายการรายละเอียด
 
ใส่เลขประชาชน 13 หลัก  
ใส่เลขบัญชีธนาคาร 10 หลัก  
เลือกเดือน  
ใส่ปี พ.ศ.  
 
 
 


โหลดหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย - ออนไลน์ พ.ศ. 2565 ข้าราชการบำนาญ สพม.นครพนม ที่นี่........คลิ๊ก   


ที่อยู่ ถ.สุวรรณศร อ.เมือง จ.นครนายก 26000   
Create by : http://msglive.org Version 3.3.1 ©2555-2565.  
All style support in IE9+, Firefox, Chrome, Safari, and Opera.